Hollowcore Online (App) (SE)

Last modified by Fredrik Lagerström on 2023/03/30 08:55

92874_-_britain_flag_great.png92992_-_flag_spain.png92997_-_flag_sweden.png


Sidan är nedlagd på obestämd tid

Sedan 2021-08-31 är sidan nedstängd

Introduktion till Hollowcore Online

Beräkningsguide för uppskattning av håldäcksprofiler och var du kan hitta rätt leverantör för dina behov.

Baserat på krav för last/spann i ditt projekt, Hitta Håldäck ger dig ett förslag på en passande profil tillverkade av medlemmar på Hollowcore Online.

Du kan ladda ner en dxf-fil innehållande den valda profilen för att underlätta din konstruktionsprocess.

Med hjälp av kartan under beräkningsverktyget kan du se medlemmar i din närhet. Detta hjälper dig att hitta närmsta tillverkaren.

Kontaktuppgifter och länk till respektive medlems hemsida kan hittas genom att klicka på markörerna på kartan.

Länk till applikationen: Hollowcore Online

Användargränssnitt (GUI)

 • Menyrad
 • Huvudfönster
 • Spännvidd
 • Lasttyper
 • Kapacitetsgraf
 • Företagsval
 • Tvärsnittsegenskaper
 • Karta

Beräkningsguide för håldäcksplattor

Användarinstruktioner:

1. Ange spann - detta är avståndet mellan stöden som håldäcket måste överbrygga.

2. Ange lasttyp - välj det tilltänkta syftet med ditt projekt, utifrån detta sammanställs en förenklad belastning som håldäck där typiskt utsätts för.

3. Klicka på "Beräkna"-knappen, alternativt välj en tillverkare direkt på kartan och används dess "Beräkna"-knapp.

Håldäck last/spann beräkningsresultat

Du kommer att visas en rullgardinsmeny vari du kan välja en tillverkare som passar till projekt.

Per vald tillverkare kan du se dess håldäck som passar dina krav. Informationen som visas är exempelvis lastkapacitet och utnyttjandegrad. Du har också möjligheten att bläddra mellan tillverkarens profiler genom knapparna "Föregående" och "Nästa".

Du kan ladda ner en ritning av den valda profilen genom att klicka på knappen "Dxf".

Användarguide för kartan

Den röda punkten visar din position, de andra markörerna visar medlemmar.

Kartan kan panoreras genom att högerklicka och dra, zooma kan du göra genom att dubbelklicka eller använda "+/-" i kartans övre vänstra kant.

Genom att klicka på en tillverkares markör visas dess informationsruta som bland annat innehåller länk till hemsida samt en direkt beräkningsknapp för denna tillverkaren.

Lista med producenter av beräkningsbara tvärsnitt

92874_-_britain_flag_great.png Länk till engelsk sida

Lista med övriga producenter som finns redovisade på kartan

92874_-_britain_flag_great.png Länk till engelsk sida

Bli en del av Hollowcore Online?

Är du en håldäckstillverkare? Vill du att dina håldäcksprofiler ska visas i beräkningsverktyget? Kontakta StruSoft idag!

Beräkning

Beräkningarna utförs enligt EN 1990, (6.10b)

1.2 x Gk + 1.5 x qk                          (6.10b)

Ingen extra egentyngd förutom egentyngden av elementen tas hänsyn till. För beräkningar med samverkande pågjutning eller avjämning, så föreslås att man gör en beräkning där sådant tas med i beräkningen. (Till exempel i StruSoft PRE-Stress)

Nyttiga laster enligt EN 1991-1-1, dessa värden följer ej något nationellt annex.

KategoriLasttypVärde (qk)
ARum och utrymmen i bostäder (Bjälklag)2.0 kN/m2
ARum och utrymmen i bostäder (Trappor)2.0 kN/m2
BKontorslokaler3.0 kN/m2
C1Samlingslokaler (Utrymmen med bord)3.0 kN/m2
C2Samlingslokaler (Utrymmen med fasta sittplatser)4.0 kN/m2
C3Samlingslokaler (Utrymmen utan hinder för människor i rörelse)5.0 kN/m2
C4Samlingslokaler (Utrymmen där fysiska aktiviteter kan förekomma)5.0 kN/m2
C5Samlingslokaler (Utrymmen där stora folksamlingar kan förekomma)5.0 kN/m2
D1Affärslokaler (Lokaler avsedda för detaljhandel)4.0 kN/m2
D2Affärslokaler (Lokaler i varuhus)5.0 kN/m2
E1Lagerlokaler7.5 kN/m2
FFordonstrafik (Upp till 30kN)2.5 kN/m2
GFordonstrafik (Mellan 30kN och 160kN)5.0 kN/m2
HTak1.0 kN/m2

Dimensionering

Om tvärkraften är styrande så kommer "ULS_V" att visas efter det maximalt största tillåtna karaktäristiska värdet av den nyttiga lasten (qk,max).

Om momentet är dimensionernade så visas "ULS_M".

1612359605516-560.png1612359509442-900.png

Tvärsnittsegenskaper

Visade värden:

 • Spännvidden
 • Det maximalt tillåtna karaktäristiska värdet på nyttiga lasten
 • Vald nyttig last
 • Utnyttjandegrad

Det beräknade tvärsnittet är tillgängligt  att ladda ner som en Autodesk dxf-file (Drawing Exchange Format)

Framtida utvecklingsidéer

All utveckling är nedlagd för Hollowcore Online

Utvecklingen av Hollowcore Online betalas av de deltagande företagen. I den nuvarande listan med utvecklingsplaner finns följande idéer:

 • Beräkningarna ska utföras med nmax - 1 spännlinor, eftersom det i dagsläget inte finns någon marginal för fel eller möjlighet att ta upp hål, som kan reducera kapaciteten.
 • Extra egentyngd, samt foggjutningsbetong
 • Egenfrekvens-beräkning

Denna här listan tas hänsyn till när vi utvecklar nya projekt. Kontakta ett företag som har sina produkter presenterade här så kontaktar de StruSoft med din nya idé.

Begränsningar

Applikationen gör preliminära beräkningar med olika tvärsnitt med given nyttig last.

Beräkningen tar inte hänsyn till följande parametrar:

 • Effekter i bruksgränstillstånd
  • Uppsprickning
  • Deformationer/nedböjning
  • Spänningsbegränsningar
  • Egenfrekvenser
  • Transport, lyft på arbetsplatsen eller förvaring av elementen
 • Långtidseffekter (Krypning, krympning, relaxation)
 • Brand
 • Härdning av betong i tidiga skeden
 • Vridning
 • Håltagningar som kan reducera kapaciteten
 • Igjutningar som kan öka kapaciteten, men även öka egentyngden.

De egenskaper som listas ovan tas med i beräkningen om den utförs med PRE-Stress. Dock finns det även vissa parametrar som inte tas med i beräkningen av varken Hollowcore Online eller PRE-Stress:

 • Ljudisolering / Stegljud / Stomljud
 • LCA, Livscykelanalys eller miljöpåverkan
 • Kalkylunderlag, eftersom det är upp till varje leverantör att erbjuda detta för varje anbud/projekt