Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 [[[[image:92874_-_britain_flag_great.png]]>>doc:Hollowcore Online (App).WebHome]][[[[image:92992_-_flag_spain.png]]>>doc:Hollowcore Online (App).Hollowcore Online (App) (ES).WebHome]][[image:92997_-_flag_sweden.png]]
6
7 ----
8
9 = Introduktion till Hollowcore Online =
10
11 Beräkningsguide för uppskattning av håldäcksprofiler och var du kan hitta rätt leverantör för dina behov.
12
13 Baserat på krav för last/spann i ditt projekt, Hitta Håldäck ger dig ett förslag på en passande profil tillverkade av medlemmar på Hollowcore Online.
14
15 Du kan ladda ner en dxf-fil innehållande den valda profilen för att underlätta din konstruktionsprocess.
16
17 Med hjälp av kartan under beräkningsverktyget kan du se medlemmar i din närhet. Detta hjälper dig att hitta närmsta tillverkaren.
18
19 Kontaktuppgifter och länk till respektive medlems hemsida kan hittas genom att klicka på markörerna på kartan.
20
21 Länk till applikationen: [[Hollowcore Online>>https://hollowcore-online.strusoft.com/]]
22
23 = Användargränssnitt (GUI) =
24
25 * Menyrad
26 * Huvudfönster
27 * Spännvidd
28 * Lasttyper
29 * Kapacitetsgraf
30 * Företagsval
31 * Tvärsnittsegenskaper
32 * Karta
33
34 = Beräkningsguide för håldäcksplattor =
35
36 Användarinstruktioner:
37
38 ~1. Ange spann - detta är avståndet mellan stöden som håldäcket måste överbrygga.
39
40 2. Ange lasttyp - välj det tilltänkta syftet med ditt projekt, utifrån detta sammanställs en förenklad belastning som håldäck där typiskt utsätts för.
41
42 3. Klicka på "Beräkna"-knappen, alternativt välj en tillverkare direkt på kartan och används dess "Beräkna"-knapp.
43
44 == Håldäck last/spann beräkningsresultat ==
45
46 Du kommer att visas en rullgardinsmeny vari du kan välja en tillverkare som passar till projekt.
47
48 Per vald tillverkare kan du se dess håldäck som passar dina krav. Informationen som visas är exempelvis lastkapacitet och utnyttjandegrad. Du har också möjligheten att bläddra mellan tillverkarens profiler genom knapparna "Föregående" och "Nästa".
49
50 Du kan ladda ner en ritning av den valda profilen genom att klicka på knappen "Dxf".
51
52 = Användarguide för kartan =
53
54 Den röda punkten visar din position, de andra markörerna visar medlemmar.
55
56 Kartan kan panoreras genom att högerklicka och dra, zooma kan du göra genom att dubbelklicka eller använda "+/-" i kartans övre vänstra kant.
57
58 Genom att klicka på en tillverkares markör visas dess informationsruta som bland annat innehåller länk till hemsida samt en direkt beräkningsknapp för denna tillverkaren.
59
60 = Lista med producenter av beräkningsbara tvärsnitt =
61
62 [[image:92874_-_britain_flag_great.png]] [[Länk till engelsk sida>>doc:Hollowcore Online (App).Producers with calculable profiles (Hollowcore Online).WebHome]]
63
64 == Lista med övriga producenter som finns redovisade på kartan ==
65
66 (% class="wikigeneratedid" %)
67 [[image:92874_-_britain_flag_great.png]] [[Länk till engelsk sida>>doc:Hollowcore Online (App).Other producers (Hollowcore Online).WebHome]]
68
69 == Bli en del av Hollowcore Online? ==
70
71 Är du en håldäckstillverkare? Vill du att dina håldäcksprofiler ska visas i beräkningsverktyget? Kontakta [[StruSoft>>url:https://www.strusoft.com/]] idag!
72
73 = Beräkning =
74
75 Beräkningarna utförs enligt EN 1990, (6.10b)
76
77 1.2 x G,,k,, + 1.5 x q,,k,,  (6.10b)
78
79 __Ingen extra egentyngd förutom egentyngden av elementen tas hänsyn till.__ För beräkningar med samverkande pågjutning eller avjämning, så föreslås att man gör en beräkning där sådant tas med i beräkningen. (Till exempel i StruSoft PRE-Stress)
80
81 Nyttiga laster enligt EN 1991-1-1, dessa värden följer ej något nationellt annex.
82
83 (% border="1" class="table-hover" style="width:680px" %)
84 |=(% style="background-color: rgb(0, 118, 203); width: 94px; text-align: center;" %)(% style="color:#ffffff" %)Kategori|=(% style="background-color: rgb(0, 118, 203); width: 461px;" %)(% style="color:#ffffff" %)Lasttyp|=(% style="background-color: rgb(0, 118, 203); width: 151px; text-align: center;" %)(% style="color:#ffffff" %)Värde (q,,k,,)
85 |(% style="text-align:center; width:94px" %)A|(% style="width:461px" %)Rum och utrymmen i bostäder (Bjälklag)|(% style="text-align:center; width:151px" %)2.0 kN/m^^2^^
86 |(% style="text-align:center; width:94px" %)A|(% style="width:461px" %)Rum och utrymmen i bostäder (Trappor)|(% style="text-align:center; width:151px" %)2.0 kN/m^^2^^
87 |(% style="text-align:center; width:94px" %)B|(% style="width:461px" %)Kontorslokaler|(% style="text-align:center; width:151px" %)3.0 kN/m^^2^^
88 |(% style="text-align:center; width:94px" %)C1|(% style="width:461px" %)Samlingslokaler (Utrymmen med bord)|(% style="text-align:center; width:151px" %)3.0 kN/m^^2^^
89 |(% style="text-align:center; width:94px" %)C2|(% style="width:461px" %)Samlingslokaler (Utrymmen med fasta sittplatser)|(% style="text-align:center; width:151px" %)4.0 kN/m^^2^^
90 |(% style="text-align:center; width:94px" %)C3|(% style="width:461px" %)Samlingslokaler (Utrymmen utan hinder för människor i rörelse)|(% style="text-align:center; width:151px" %)5.0 kN/m^^2^^
91 |(% style="text-align:center; width:94px" %)C4|(% style="width:461px" %)Samlingslokaler (Utrymmen där fysiska aktiviteter kan förekomma)|(% style="text-align:center; width:151px" %)5.0 kN/m^^2^^
92 |(% style="text-align:center; width:94px" %)C5|(% style="width:461px" %)Samlingslokaler (Utrymmen där stora folksamlingar kan förekomma)|(% style="text-align:center; width:151px" %)5.0 kN/m^^2^^
93 |(% style="text-align:center; width:94px" %)D1|(% style="width:461px" %)Affärslokaler (Lokaler avsedda för detaljhandel)|(% style="text-align:center; width:151px" %)4.0 kN/m^^2^^
94 |(% style="text-align:center; width:94px" %)D2|(% style="width:461px" %)Affärslokaler (Lokaler i varuhus)|(% style="text-align:center; width:151px" %)5.0 kN/m^^2^^
95 |(% style="text-align:center; width:94px" %)E1|(% style="width:461px" %)Lagerlokaler|(% style="text-align:center; width:151px" %)7.5 kN/m^^2^^
96 |(% style="text-align:center; width:94px" %)F|(% style="width:461px" %)Fordonstrafik (Upp till 30kN)|(% style="text-align:center; width:151px" %)2.5 kN/m^^2^^
97 |(% style="text-align:center; width:94px" %)G|(% style="width:461px" %)Fordonstrafik (Mellan 30kN och 160kN)|(% style="text-align:center; width:151px" %)5.0 kN/m^^2^^
98 |(% style="text-align:center; width:94px" %)H|(% style="width:461px" %)Tak|(% style="text-align:center; width:151px" %)1.0 kN/m^^2^^
99
100 = Dimensionering =
101
102 (% class="wikigeneratedid" %)
103 Om tvärkraften är styrande så kommer "ULS_V" att visas efter det maximalt största tillåtna karaktäristiska värdet av den nyttiga lasten (q,,k,max,,).
104
105 (% class="wikigeneratedid" %)
106 Om momentet är dimensionernade så visas "ULS_M".
107
108 (% border="1" %)
109 |[[image:1612359605516-560.png]]|[[image:1612359509442-900.png]]
110
111 = Tvärsnittsegenskaper =
112
113 Visade värden:
114
115 * Spännvidden
116 * Det maximalt tillåtna karaktäristiska värdet på nyttiga lasten
117 * Vald nyttig last
118 * Utnyttjandegrad
119
120 Det beräknade tvärsnittet är tillgängligt  att ladda ner som en Autodesk dxf-file (Drawing Exchange Format)
121
122 = Framtida utvecklingsidéer =
123
124 Utvecklingen av Hollowcore Online betalas av de deltagande företagen. I den nuvarande listan med utvecklingsplaner finns följande idéer:
125
126 * Beräkningarna ska utföras med n,,max ,,- 1 spännlinor, eftersom det i dagsläget inte finns någon marginal för fel eller möjlighet att ta upp hål, som kan reducera kapaciteten.
127 * Extra egentyngd, samt foggjutningsbetong
128 * Egenfrekvens-beräkning
129
130 Denna här listan tas hänsyn till när vi utvecklar nya projekt. Kontakta ett företag som har sina produkter presenterade här så kontaktar de StruSoft med din nya idé.
131
132 = Begränsningar =
133
134 Applikationen gör preliminära beräkningar med olika tvärsnitt med given nyttig last.
135
136 Beräkningen tar inte hänsyn till följande parametrar:
137
138 * Effekter i bruksgränstillstånd
139 ** Uppsprickning
140 ** Deformationer/nedböjning
141 ** Spänningsbegränsningar
142 ** Egenfrekvenser
143 ** Transport, lyft på arbetsplatsen eller förvaring av elementen
144 * Långtidseffekter (Krypning, krympning, relaxation)
145 * Brand
146 * Härdning av betong i tidiga skeden
147 * Vridning
148 * Håltagningar som kan reducera kapaciteten
149 * Igjutningar som kan öka kapaciteten, men även öka egentyngden.
150
151 De egenskaper som listas ovan tas med i beräkningen om den utförs med PRE-Stress. Dock finns det även vissa parametrar som inte tas med i beräkningen av varken Hollowcore Online eller PRE-Stress:
152
153 * Ljudisolering / Stegljud / Stomljud
154 * LCA, Livscykelanalys eller miljöpåverkan
155 * Kalkylunderlag, eftersom det är upp till varje leverantör att erbjuda detta för varje anbud/projekt
156 )))
157
158 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
159 (((
160 (% class="box" %)
161 (((
162 **Innehållsförteckning**
163
164 {{toc/}}
165 )))
166 )))
167 )))
Copyright 2020 StruSoft AB
PRE-Stress Documentation